PP WEDDING

服務詳情

服務種類:
囍帖印刷
整體評分:
整體評分 
5
5分
平均消費: 囍帖印刷: HK$1771/100套 起

評語 提交評語

Anpanman1227 2018/05/18 00:33:04

呢個都係婚展搵到,我係婚展睇左5分鐘就已經落訂要呢間!D款式好多又超靚,我地揀左係中式背景,紅色,有兩個人仔係入面!我地買埋D貼紙,又買埋利是封,同鋼印,D款真係好特別!

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度 
4.5
4.5分 (1 vote)
套餐/款式/種類選擇 
5
5.0分 (1 vote)
價格適中 
4.5
4.5分 (1 vote)
商戶名稱
PP WEDDING
商戶所提供的服務 
囍帖印刷
產品/服務種類 
囍帖印刷
婚宴日期 
2018/01/09
是次最終消費 
HK$ 14
 / 份
avispooh 2017/02/20 21:12:51

我好鍾意佢哋D帖,覺得佢哋啲帖好特別,而且佢哋會為客人tailor made。

一開始,佢哋嘅designer Jim就同我哋傾,問我哋想要咩design。我哋講完大約想要咩色同咩款之後,佢就俾啲佢做過嘅template我哋睇。佢話唔鐘意啲色或者花都可以改,只係我哋講得出想要咩都可以幫我哋改。嗰時我就心諗「嘩!係咪真呀!?」估唔到真係咁勁,你要咩就整到咩俾你。最後啲喜帖加簽名簿出到嚟真係我鐘意嘅嘢,service都好,又無乜甩漏,都好滿意!

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度 
5
5.0分 (1 vote)
套餐/款式/種類選擇 
5
5.0分 (1 vote)
價格適中 
5
5.0分 (1 vote)
商戶名稱
PP WEDDING
商戶所提供的服務 
囍帖印刷
產品/服務種類 
囍帖印刷
婚宴日期 
2016/09/10
是次最終消費 
HK$ 4500
 / 100套
general user image sandyng 2015/08/25 15:26:38

我係facebook搵到呢間店,我覺得設計好特別,佢係拎相然後tailor made,價錢只係平均8蚊張。我拎左prewedding嘅相俾佢整,佢後尾仲問我拎多左幾張相,design多幾款俾我揀,所以最尾出到黎有唔同版本嘅請帖,而大家收到張卡都話好靚,而且用嘅紙質係靚料,好厚。

成間店得一個男仔負責,但有咩要求,佢都好快幫我改到,最尾佢仲親自黎旺角地鐵站同我交收。

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度 
5
5.0分 (1 vote)
套餐/款式/種類選擇 
5
5.0分 (1 vote)
價格適中 
5
5.0分 (1 vote)
商戶名稱
PP WEDDING
商戶所提供的服務 
囍帖印刷
產品/服務種類 
囍帖印刷
婚宴日期 
2015/01/14
是次最終消費 
HK$ 800
 / 100套